کود زیستی چه میباشد

درخواست حذف این مطلب

کود زیستی چه میباشد

همان گونه که می دانید , مصرف بیشتراز مقدار کودهای شیمیایی , اثرات زیانباری بر طبیعت به جای گذارده و سبب ساز به آلودگی های محیطی و زیستی فراوانی شده اند . علاوه بر این , مصرف کودهای شیمیایی بر سالم بشر و بقیه جانداران هم تاثیرات فراوانی گذارده است . کلیه این مورد ها , کارشناسان و متخصص ها این شاخه را بر آن داشت تا مبادرت به ایجاد و ساخت کودهایی کنند که تاثیران م ب کمتری بر محیط زیست و انسانها بگذارد . این کودها که در اصطلاح به آن ها کود زیستی اطلاق می گردد علاوه بر تامین نیازهای خاک و گیاه , تاثیرات مثبتی بر محیط زیست هم داراست .

او لین جور کود زیستی نزدیک به یک قرن پیش ایجاد و استفاده شد و بعداز آن به ندرت , ایجاد و استفاده از گونه های کود زیستی گسترده خیس شوید .

انگیزه از بکار بردن کود زیستی در کشاورزی

وسیع ترین انگیزه از مصرف کود زیستی , تقویت خاک و باروری و حاصل خیز نمودن زمین می باشد . با مصرف کود زیستی و تامین نیازهای غذایی خاک و گیاه , بازده و سعی گیاه در رویش و حاصلخیزی بیشتر شده و سبب به ارتقا محصول و بالا رفتن کیفیت آن می گردد .

در واقع به خواسته محافظت منابع جانور در خاک و تامین تندرست اشخاص جامعه راه حل ای جز در پیش دریافت روشهای کشاورزی زیستی بر طبق کشت و استفاده از کود زیستی باقی نمی ماند .

محصول آ ین حاصل از مصرف کودهای زیستی خیر فقط فاقد ما نده سموم می باشد بلکه از دید مزه و کیفیت هم دارنده برتری های فراوانی نسبت به بقیه کودها میباشد لذا امروزه مصرف تولیدات کشاورزی و غذایی اصل از کشاورزی طبیعی و کودهای زیستی هواداران متعددی در جامعه ها به دست اورده است .

مزیتهای استفاده از کود زیستی در خاک

• مصرف کود زیستی سبب ساز کاهش استفاده از کودهای شیمیایی شده که به مزیتهای عدم استفاده از کودهای شیمیایی در ابتدا اشاره شد .

• استفاده از گونه های کود زیستی منجر بالا رفتن میزان مواد غذایی جان دار در خاک شده که این مورد باعث رویش و باروری و حاصلخیزی خواهد شد .

• استفاده از گونه های کودهای زیستی تاثیر بسزایی در جلوگیری از فرسایش خاک خواهد داشت .

• با سود گیری از گوگرد جانور در کودهای زیستی , شوری خاک هم تصحیح می گردد .

• توان جذب مواد غذایی در گیاهان با استفاده از کود زیستی و طبیعی ارتقاء خواهد داشت .

تقسیم بندی کلی کودهای زیستی

در یک جور بندی کلی می توان کودهای زیستی را اینگونه مدل بندی نمود :

کود های زیستی جلبکی

کودهای زیستی قارچی

کودهای زیستی باکتریایی

میکروارگانیسم های اثرگذار